PSDinfo - Бути професіоналом!

Мова

Ваш кошик

Ваш кошик порожній

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

 (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

Цей публічний Договір купівлі-продажу товару є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця  Ясько Павло Олегович  (РНОКПП: 3671805171), далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом (далі - «Договір»), через сайт Продавця «www.psd-info.com» (далі - «Сайт»).

Шановний відвідувач сайту www.psd-info.com, звертаємо Вашу увагу на те, що використання в будь-якому вигляді www.psd-info.com (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту www.psd-info.com, замовлення товарів через сторінку Продавця в соціальній мережі Instagram - https://www.instagram.com/psdinfo_original_shop/ (psdinfo.shop), участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання Договору обома Сторонами.

Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту www.psd-info.com.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Сайт – web-сайт, що має адресу в мережі Інтернет www.psd-info.com, власником якого є Продавець та за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного Товару.

1.2. Покупець – фізична та/або юридична особа, що уклала з Продавцем договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. Продавець – Фізична особа-підприємець Ясько Павло Олегович  (РНОКПП: 3671805171), який реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті та сторінці Продавця в соціальній мережі Instagram.

1.4. Сторони - разом іменовані Продавець та Покупець.

1.5. Інстаграм-сторінка – магазин Продавця на сторінці соціальної мережі “Instagram” https://www.instagram.com/psdinfo_original_shop/ (psdinfo_original_shop) через яку Продавець здійснює реалізацію Товарів Покупцям. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються як через обмін приватними повідомленнями за допомогою месенджеру в мережі “Instagram”, так і через будь-який канал зв’язку, який з'єднує Продавця з потенційним Покупцем.

1.6. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

1.7. Адміністрація сайту/Інстаграм-сторінки – Продавець або уповноважені ним особи, які здійснюють адміністрацію інтернет-магазину www.psd-info.comта/або Інстаграм-сторінки https://www.instagram.com/psdinfo_original_shop/ (psdinfo_original_shop).

1.8. Акцепт – надання фізичною та/або та юридичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.9. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту або Інстаграм-сторінки запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

1.10. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на Сайті або Інстаграм-сторінці Продавця та пропонуються до продажу. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

1.11. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до статті 633 та 641 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

2.2. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що ознайомлений та погоджується із запропонованими умовами.

2.3. Укладаючи цей Договір, Покупець дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних щодо взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів і інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також після закінчення його дії.

2.4. Продавець і Покупець гарантують, що володіють необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений ним Товар.

3.2. Цей Договір також регулює питання:

3.2.1. вибору Покупцем Товарів та оформлення Замовлень;

3.2.2. обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;

3.2.3. умови та порядок оплати Покупцем замовленого Товару;

3.2.4. згода на обробку персональних даних та політики використання таких даних;

3.2.5. будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

3.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений та згоден із інформацією про умови доставки, з вартістю товару та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам товар, а саме - стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристики матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника. Покупець усвідомлює такі характеристики товару, їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

3.4. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ (АКЦЕПТУВАННЯ)

4.1. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями цього Договору та політик, правил та інших сторінок Сайту, на які є посилання в ньому, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з умовами публічного  Договору до моменту вчинення Акцепту.

4.2. Моментом акцептування Покупцем умов даної публічної оферти на укладення Договору купівлі-продажу товару є відправлення (розміщення) Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті, замовлення на відповідний товар або замовлення товару через Інстаграм-сторінку Продавця шляхом листування з Адміністрацією Інстаграм-сторінки.

4.3. Договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого користувачем Замовлення з обраними Товарами або закінчення діалогу через месенджер Інстаграм-сторінки (в такому випадку діалог в чаті через месенджер Інстаграм-сторінки має містити в собі всі реквізити притаманні для Замовлення - найменування Товару, його ціна та умови оплати і доставки).

4.3. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

4.4. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а також вступає у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення оформлюється наступними методами, на вибір Покупця:

5.1.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті www.psd-info.com наявний та запропонований до продажу Товар натискаючи кнопку «Додати у кошик». Покупець самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою).

5.1.2 Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Інстаграм-сторінці https://www.instagram.com/psdinfo_original_shop/ (psdinfo_original_shop) запропонований до продажу Товар та здійснює його замовлення шляхом листування, в месенджері соціальної мережі Instagram з Адміністрацією Інстаграм-сторінки Продавця, де зазначає Товар, який він бажає купити, його кількість та характеристики, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою).

5.2. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в віртуальному кошику Покупця на Сайті або зазначається в описі Товару на Інстаграм-сторінці.

5.3. Продавець може встановлювати мінімальну суму замовлення, про що зазначається на Сайті та/або Інстаграм-сторінці.

5.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів на Сайті.

5.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.6. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору, якщо Товар, замовлений Покупцем, відсутній у Продавця на момент замовлення, за умови повідомлення Покупця у строк не більше трьох робочих днів з дати оформлення замовлення. Зазначені дії Продавця не є порушенням умов цього Договору та не тягнуть жодної відповідальності для нього. В такому випадку сума фактично здійсненої оплати за Товар зараховується в рахунок наступного Замовлення Покупця (за його бажанням) або повертається Покупцеві в повному розмірі.

5.7. Відправивши (розмістивши) Замовлення Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

- основні характеристики продукції;

- ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

- гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції;

- інші умови поставки або виконання договору;

- порядок прийняття пропозицій;

- порядок розірвання договору.

 

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ.

6.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок Продавця (за умови зазначення номера Замовлення). Також, оплата здійснюється через Національний платіжний сервіс «UApay», за допомогою якого відбувається перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

6.2. Ціна Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на Сайті та/або Інстаграм-сторінці Продавця.

6.3. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик. До ціни замовлення може бути додана ціна доставки, якщо така оплата була обрана Покупцем. До вартості Замовлення можуть бути застосовані відповідні розміри знижок (в разі їх наявності).

6.4. Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на Сайті або в повідомленні направленому шляхом листування з використанням месенджеру Інстаграм-сторінки до завершення Замовлення, з урахуванням розміру всіх знижок (в разі їх наявності).

6.5. Вартість Товару, обраного Покупцем, є дійсною на момент оформлення Замовлення та укладення цього Договору.

6.6. Сплата за Товари здійснюється Покупцем на умовах повної 100% (стовідсоткової) попередньої оплати.

6.7. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.

6.8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару в розмірі, вказаному в Замовленні, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

 

7. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

7.1. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару є невід’ємною частиною даного Договору та міститься на сторінці «Доставка та оплата» на Сайті https://www.https://psd-info.com/pages/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0. Покупець самостійно обирає спосіб доставки при оформленні Замовлення. 

7.2. Оформлення доставки Замовлення Покупцю здійснюється протягом 3-х робочих днів з урахуванням графіку роботи Продавця, вихідних та святкових днів. Продавець залишає за собою право змінити час та дату доставки, попередньо узгодивши із Покупцем.

7.3. Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару, який здійснює доставку товару Покупцю, без погодження із Покупцем.

7.4. Доставка Замовлення здійснюється поштовим оператором - транспортною компанією ТОВ «НОВА ПОШТА» (далі - «Компанія-перевізник»). Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компанії-перевізника. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компанії-перевізника.

7.5. Про точну дату та час прибуття на місце доставки товару Продавець повідомляє Покупця шляхом відправлення йому смс-повідомлення із номером товарно - транспортної накладної.

7.6. На Покупця покладений обов’язок оглянути Товар в відділенні Компанії-перевізника та засвідчити його відповідність замовленій номенклатурі, кількості та комплектності товару, а також її цілісність.

7.7. Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компанією-перевізником, Покупець підтверджує власним підписом у товарно - транспортній/експрес накладній або фактом отримання товару в поштового оператора в момент отримання Замовлення.

7.8. У випадку, якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом встановленого строку передачі товару, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд.

7.9. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомплектного/невідповідного асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів отримати, крім іншого, суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

7.10. Перехід права власності відбувається в момент передачі Товару, що оформляється товарно - транспортною/експрес накладною, підтвердженою підписами уповноважених представників Сторін.

7.11. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Товару Покупцю.

7.12. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає Замовленню або містить пошкодження, Покупець має право за власним вибором: 

7.12.1. відмовитись від даного Договору;

7.12.2. вимагати обміну (заміни) Товару на аналогічний Товар належної якості з числа Товарів наявних та розміщених на Сайті www.psd-info.com.

 

8. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Повернення та обмін товару здійснюються згідно з чинним законодавством України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем Замовлення.

8.2. Сторони дійшли згоди, що обов’язковою умовою повернення Товару є:

8.2.1. наявність оригінальної та непошкодженої упаковки Товару, повної комплектності Товару.

8.2.2. наявність оригінальних накладних Продавця на товар, що повертається.

8.2.3. товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд та споживчі властивості.

8.3. Покупець повертає Товар Продавцю за власний рахунок та своїми силами.

8.4. Сторони погодили, що до повернення не приймається Товар, якщо гарантійний строк на момент повернення минув.

8.5. При поверненні Покупцем товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Продавця пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

8.6. Якщо під час огляду товару, який повертається від Покупця будуть виявлені ознаки використання, пошкодження, відсутність пломб та ярликів, які унеможливлять перепродаж товару – Продавцем буде складено «Акт огляду товару», описані недоліки\пошкодження та відправлено разом з товаром назад Покупцеві.

8.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно конкретним Покупцем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Покупця, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на Сайті.

8.8. Повернення суми, зазначеної в пункті 8.5. цього Договору, здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів після отримання повернення магазином товару.

8.9. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

8.10. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідний для обміну Товар відсутній у Продавця, Покупець має право:

8.10.1. обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажі та розміщених на Сайті www.psd-info.com із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно з чинним законодавством України.

8.10.2. здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні до Продавця. При цьому Продавець зобов’язується протягом 3 (трьох) календарних днів з дня надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця;

8.10.3. розірвати даний Договір.

8.11. Відправлення Товару для обміну здійснюється Покупцем за власний рахунок та своїми силами.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН

9.1. Покупець має право:

9.1.1. Вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

9.1.2. Вимагати від Продавця передачі товару у відповідності до Замовлення та умов даного Договору;

9.1.3. Пред’являти претензії до якості Товару відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

9.1.4. Відмовитися від даного Договору або розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

9.1.5. Користуватись іншими правами, передбаченими цим Договором та нормами чинного законодавства України.

9.2. Покупець зобов’язаний:

9.2.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

9.2.2. Своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

9.2.3. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, способами і порядком оплати та доставки;

9.2.4. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або Компанії-перевізника, дотримуючись умов даного Договору.

9.2.5. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору або передбачені нормами чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право:

9.3.1. Вимагати від Покупця виконання обов’язків, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

9.3.2. Відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у Продавця.

9.3.3. В будь-який час на розсуд Продавця переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті;

9.3.4. Проводити розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах, ніж зазвичай.

9.3.5. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку до моменту його укладення. Всі зміни вступають в силу негайно з моменту публікації їх на сайті.

9.3.6. В односторонньому порядку припинити виконання цього Договору (розірвати Договір), у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

9.3.7. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

9.4. Продавець зобов’язаний:

9.4.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

9.4.2 У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця та у спосіб, зазначений у Замовленні на такий Товар;

9.4.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту акцептування Оферти (прийняття умов Договору) і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

10.2. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Товару Покупцю.

10.3.  Продавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Покупцем своїх обов'язків за цим Договором.

10.4. До закінчення терміну дії або його виконання цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару.

10.5. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і умовами даного Договору.

11.2. Продавець не несе відповідальності за затримки в доставці Товару, які відбуваються з причин, не залежних від Продавця, в тому числі за терміни перевезення Замовлення Компанією-перевізником.

11.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сайті www.psd-info.com і придбаних у Продавця.

11.4. Продавець не несе відповідальності за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через відмінності кольорового відтворення моніторами персональних комп'ютерів окремих моделей.

11.5. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

11.6. Покупець самостійно несе відповідальність за своєчасну сплату та всі збори, за вартість доставки Товару та будь-які збори, пов’язані з доставкою Товару.

11.7. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо його логін використовувався іншою особою) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам або моральності особи.

11.8. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

11.9. Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.

11.10. Продавець не несе відповідальності за відсутність технічної можливості здійснити Замовлення через перебої в роботі комп’ютерних мереж.

11.11. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Покупець, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких користується Покупець.

 

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією стороною за даним Договором іншій стороні за даним Договором відповідної претензії, викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

12.2. Розгляд претензій здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання такої претензії стороною, на адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

12.3. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечок виключно шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

 

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним Договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру (форс-мажорні обставини), виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

13.2. Покупець, для якого стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинен негайно інформувати Продавця в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати Продавцю підтвердження форс-мажорних обставин.

13.3.  Під форс-мажорними обставинами у цьому договорі розуміється - надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

13.4. Протягом дії форс-мажорних обставин сторони не мають взаємних претензій і кожна із Сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

13.5. Підтвердженням інформування про неможливе виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин з боку Продавця є розміщення відповідного повідомлення на Сайті, а також дописів на Інстаграм-сторінці.

 

14. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

14.1. Усі права на контент, який розміщено на сторінках Сайту та Сторінках Продавця в соціальних мережах, в тому числі Інстаграм-сторінці, а також на всі інші матеріали належать Продавцю або його партнерам, які надали Продавцю згоду на розміщення таких матеріалів.

14.2. Права інтелектуальної власності на матеріали, використані на Сайті і Інстаграм-сторінці зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Продавцю.

14.3. Зазначений контент може бути використаний наступними способами: шляхом ознайомлення з ним (шляхом перегляду, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду Контенту, а також шляхом відтворення виключно в особистих цілях).

14.4. Продавець забороняє використовувати контент з Сайту та Інстаграм-сторінки без його згоди для розміщення на інших сторінках в соціальних мережах чи сайтах в мережі Інтернет.

14.6. Всі матеріали контенту (фото, відео, зображення, креслення і т.д.), надані Продавцем Покупцеві в процесі взаємодії є результатом інтелектуальної діяльності Продавця.

 

15. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

15.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Продавець гарантує, що інформація Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

15.2. Персональні дані, зазначені Покупцем, обробляються в процесі обробки замовлень, до яких, включаючи, але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, місто, найменування акаунту в соціальних мережах (у випадку замовлення через Інстаграм-сторінку), а також адреса електронної пошти.

15.3. Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з виконанням цього Договору, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, письмова згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Строк використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з цим Договором.

15.4. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

 

 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами даного Договору.

16.2. Усі питання, не врегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.

16.3. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не призведе до недійсності Договору в цілому.

16.4. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми і т.ін., електронною поштою, мобільним зв’язком, в тому числі, на контактні дані, зазначені Покупцем під час оформлення Замовлення. У разі небажання отримувати таку інформацію, Покупець може написати листа про відмову від отримання інформації на електронну адресу Продавця.

16.5. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

16.6. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті www.psd-info.com Продавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

16.7. Відвідування Сайту або надсилання електронних листів Продавцю є електронним спілкуванням між Продавцем та Покупцем. Покупець погоджується на отримання електронних листів, повідомлень тощо. Покупець повідомлений про те, що погоджуючись з умовами цього Договору, цей Договір та всі додаткові угоди до нього, повідомлення та інша інформація, яку Продавець надає Покупцю в електронному вигляді, електронною поштою та на сайті, за правовими наслідками прирівнюються до договорів, документів, укладених у письмовій формі, та мають таку саму юридичну силу для сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами сторін.

16.8. Офіційні контакти Продавця:

16.8.1. Електронна адреса - INFO@PSDINFO.PRO

16.8.2. Телефон - 380956439783

16.9. Покупець ознайомлений і згоден з умовами даного Договору.